Những câu đối dùng trong nhà thờ họ Việt Nam


Những câu đối dùng trong nhà thờ họ Việt Nam, một số câu đối hay dùng trong Nhà thờ Họ  Việt Nam : lưu truyền qua các thế hệ con cháu

 

g5

Những câu đối dùng trong nhà thờ họ Việt Nam

1- Có tổ có tông , tông tôt tôt tông , tông tổ cuc Còn , non , còn nước , nước non non nước , nước non nhà

2- Tổ công tích đức tử tôn vinh Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu

3- Tổ khảo tinh thần tại tử tôn Bản căn sắc thái hoa diệp

4- Thường thịnh thường yên , sự nghiệp chiếu thuỳ bỉnh bỉnh Tý xương tý xí , tử tôn vĩnh bảo tứ miên miên

5- Hữu khai tất tiên , minh đức giả viên hỹ Khắc xương quyết hậu , kế tự kỳ hoàng chi 6- Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên Mộc xuất thiên chi do hữu bản

7- Khói hương muôn thủơ làng nước ghi công Hiếu nghĩa nhiều đời cháu con hưởng phúc

8- Tử lý phấn hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ Tòng sơn cúc kính quy lai chi cảnh sức thiêm xuân

9- Nhớ trước tổ tiên gây dựng , kể công tân khổ biết là bao Đến nay con cháu đồi dào hưởng miếng trân cam còn đó mãi

10- Tổ tiên muôn thuở hiển linh , đời càng vững cây bên gôc Con cháu nhiều bề tiến bộ , ngày thẻm thắm lá tươi xanh

11- Tu bằng cảm cách tiền linh Dục cầu bảo an vu hậu duệ

12- Nhật nguyệt quang chiếu thập phương Tổ tông lưu thuỳ vạn tuế

13- Ái quốc mạc vong tổ Nhân dân tiên mục thân

14-Bách thế bản chi thừa cựu ấm Thiên thu hương hoả tráng tân cơ

15- Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

16- Tộc tính quý tôn , vạn đại trường tồn danh kế thịnh Tổ đường linh bái , thiên niên hanừg tại đức lu quang

17- Lòng thành con cháu , năm năm nhớ ngày chiêm lễ Đức sáng tổ tông đời đời còn dấu anh linh

18- Đức tổ dài lâu muôn thuở thịnh Nếp nhà đầm ấm bốn mùa xuân

19- Muôn thuở nhớ : Nước nguồn cây cội Trăm năm lo: Đất nghĩa , trời kinh .

20- Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh Phúc đức tàI bồi vạn đại hanh

21- Gia phong hàm lạc tứ thời xuân Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh Trung hiếu trì gia viễn Đức nhân xử thế trờng

30- Cúc dục ân thâm đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng thái sơn cao

31- Tài nhân khả tác quốc gia sự Hiếu tử năng an phụ mẫu tâm

32- Chín chữ cù lao đền nghĩa trớc Nghìn thu hơng hoả rạng nền cao

33- Bốn phơng hồ thỉ nam nhi trái Vạn lý thần hôn hiếu tử thân

34- Bách kế bất nh nhân đức thiện Thiên kim mạc nhợc tử tôn hiền

35- Hữu tác tiền tu kiêm xỷ đức Bất vong hậu thế cộng tôn thân

36- Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc Thư điền vô thuế tử tôn canh

37- Nền nhân nghĩa , phải vun trồng hậu ấm Nhà tư cơ nên gìn giữ thờng kinh

38- Biển rộng trời cao công ơn khôn kể xiết Cha sinh mẹ dỡng tình nghĩa biết là bao

39- Chồi lan quế toả hơng nông trớc cửa Gốc tử phần in sắc thắm trong phòng

 

Hoành phi Hán Nôm

Chữ Hán Nôm   Âm Hán Việt    Dịch nghĩa

van co anh linh  Vạn cổ anh linh            Muôn thủa linh thiên

truy niem tiem an  Truy niệm tiền ân         Tưởng nhớ ơn xưa

luu phuc luu an  Lưu phúc lưu ân          Giữ mãi ơn phúc

hai duc son cong  Hải Đức Sơn Công     Công Đức như biển như núi

dung luu quang              Đức Lưu quang             Đức độ toả sáng

phu lai thanh              Phúc lai thành              Phúc sẽ tạo nên

phuc man duong              Phúc mãn đường         Phúc đầy nhà

am ha tu nguyen Âm hà tư nguyên         Uống nước nhờ nguồn

khac xuong quyet hau Khắc xương nguyệt hậu   May mắn cho đời sau

bach nhan thai hoa Bách nhẫn thái hòa        Trăm điều nhịn, giữ hòa khí

Một số Câu đối Hán Nôm

Chữ Hán Nôm Dịch nghĩa

nhat nguyet quang

Nhật nguyệt quang chiếu thập phương      Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương rạng rỡ                                                                                                    Tổ tông lưu thùy vạn thế.                                    Đức tổ tiên lưu muôn thuở sáng ngời.

moc xuat thien

Mộc xuất thiên chi do hữu bản                          Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc                                                                                                                    Thủy lưu vạn phái tổ tòng nguyên                    Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.

duc thua tien

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh                 Tổ tiên tích đức nghìn năm thịnh                                                                                                                        Phúc ấm nhi tôn vạn đại vinh.                         Con cháu ơn nhờ vạn đại vinh.

ban can sac

Bản căn sắc thái ư hoa diệp                                 Sắc thái cội cành thế hiện ở hoa lá                                                                                                                Tổ khảo tinh thần tại tử tôn.                       Tinh thần tiên tổ lưu lại trong cháu trong con.

cuc duc an

Cúc dục ân thâm Đông hải đại                             Ơn nuôi dưỡng sâu tựa biển Đông                                                                                                             Sinh thành nghĩa trọng Thái ơn cao.             Nghĩa sinh thành cao như non Thái.

to tong cong

Tổ tông công đức thiên niên thịnh                 Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh                                                                                                                  Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương.                       Con cháu hiếu thảo vạn năm vinh

1.肇 禋 迄 用 有 成, 孝 思 惟 則,
- 世 德 克 昌 厥 後, 福 履 永 綏。

Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc;
- Thế đức khắc xương quyết hậu, phúc lí vĩnh tuy.
(Gây mối thờ tự tốt đẹp, lòng hiếu kính đó là khuôn phép;
Đức lớn cháu con thịnh vượng, phúc lộc dõi truyền.)

2. - 親 族 樂 觀 熙 世 化,
- 敦倫 如 見 義 門 風。
- Thân tộc lạc quan hi thế hóa,
- Đôn luân như kiến nghĩa môn phong.
(Gia tộc mừng trông giáo hóa tốt đẹp,
Vun bồi đạo đức, như thấy phong khí của gia đình hiếu nghĩa.)

3. - 百 世 本 支 培 祉 福,
- 一 家 杼 軸 樹 風 聲。 
Bách thế bản chi bồi chỉ phúc,
- Nhất gia trữ trục thụ phong thanh.
(Gốc cành trăm đời vun phúc lớn,
Rường cột một nhà nức tiếng thơm.)

4. – Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

- Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

(Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công danh muôn thuở

Tổ miếu linh thiêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu)

5. – Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh

- Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

(trên chẳng phụ phúc đức tổ tiên truyền lại

Dưới đủ làm gương sáng cho con cháu noi theo.

6. – Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

- Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

(nghìn năm thịnh tổ tiên xưa tích đức

Trăm đời vinh, con cháu được nhờ ơn)

7. – Kiến tạo gia phong tân cốt cách

- Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa

 (Dựng xây cốt cách gia phong mới

Giữ gìn tinh hoa quốc giáo xưa.)

8. – Công đức lưu truyền thiên cổ niệm

- Thạch bi ký giám ức niên hương

(Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ

Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm)

9. – Công đức vĩnh truyền tiên thế phả

- Thuần bàng bất cải ngã gia phong

10. – Đức trạch trường lưu thiên lý thuận

- Ân quang phổ chiếu vạn gia xuân

11. – Đức tổ quang vinh hương vạn cổ

- Từ môn hiển hách tráng thiên thu.

12.- Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ

- Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

13.-  Phiến niệm truy tư truyền bản tộc

- Bách niên hương hỏa ức tiên công.

(Tấm lòng tìm hiểu về dòng họ

Trăm năm hương hỏa nhớ công xưa.)

14. – Tổ đức cao minh tư phú ấm

- Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

(Phúc ấm nhớ về tổ đức sáng

Nhân hòa thờ mãi, việc cháu con.)

15. – Phúc địa tâm điền nghi mỹ quả

- Hiền tôn hiếu tử tức danh hoa.

16. – Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ

- Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

17- Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước

- Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

Trên đây là  Những câu đối dùng trong nhà thờ họ Việt Nam

nha-go-xoan-07

Công ty cổ phần  Maket

Chuyên thiết kế và thi công nhà gỗ, nhà thờ, nhà đá ong với truyền thống làng nghề lâu đời

Showroom: 11 Nguyễn Ngọc vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Số điện thoại tư vấn: 0984.245.858  


(click vào icon để chia sẻ bài viết)Leave a Reply